کتابخانه مجازی موبایل

رمان همسایه ها

سلام


نویسنده:احمد محمود


" رمان همسایه ها معروفترین اثر این نویسنده و برخی آن را بهترین رمان بلند تاریخ ادبیات ایران میدانند.
باز فریاد بلور خانم تو حیاط دنگال می پیچد. امان آقا، کمربند پهن چرمی را کشیده است به جانش. هنوز آفتاب سر نزده است. با شتاب از تو رختخواب می پرم و از اتاق می زنم بیرون. مادرم تازه کتری را گذاشته است رو چراغ. تاریک روشن است. هوا سرد است. ناله ی بلور خانم حیاط را پر کرده است... "


خیلی خیلی زیبا و بیاد ماندنی
دانلودبا تشکر از شما


نظر یادتون نره!