کتابخانه مجازی موبایل

یک شاخه گل سرخ برای غمم(رمان)

سلام


یه رمان نا شناخته ولی زیبا


" شاید امروز کمتر کسی با نام پرویز قاضی سعید آشنا باشد. نویسنده ایی که روزگاری با نوشتن کتابهای پلیسی و خلق کارآگاهی به اسم لاوسون بازار کتاب را از آن خود کرده بود. کتاب عشقی « بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت » حتی آنموقع هم مسئله ساز بود. پس از انقلاب با توجه به مجازاتهای سختی که برای ابتذال در کتابهای او عنوان میشد همه آثار او ممنوع در ممنوع شد. امروزه براحتی میتوان  کتابهای او را که هنوز هم بصورت زیرزمینی چاپ میشوند یافت و با خواندن آنها تعجب کرد که این همه سختگیری چرا؟ یک شاخه گل سرخ برای غمم یکی از رمانهای عاشقانه اوست. "
دانلودبا تشکر از شما


نظر یادتون نره!