کتابخانه مجازی موبایل

مثل یاس (رمان)

سلام یه رمان فوق العاده


نویسنده: مهری هاشمی


حجم کتاب: 274 KB

داستان حاضر ماجرای زندگی دختر کوچکی است به نام یاسمن که چندی است مادرش بر اثر بیماری توان حرکت و راه رفتن را از دست داده و به اصرار از همسر جوانش حمید می‌خواهد که با زنی ازدواج کند تا از یاسمن مراقبت کند .بدین سان در پی اصرارهای سیما, حمید, یاسمن را به زنی پاک به نام فهیمه می‌سپرد و سیما را به بهزیستی تحویل می‌دهد و خود در پی سرنوشتی نامعلوم به دیاری دیگر رهسپار می‌گردد و.........این رمان با Read Maniac ساخته شده است.
دانلودebookmob.tkبا تشکر از شما


نظر یادتون نره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!