کتابخانه مجازی موبایل

هستی من(رمان)

رمان زیبا و دلپسند!!!


نویسنده: رضوان جوزانی


حجم کتاب: ۲۹۶ KB

خونسرد و بی خیال فارغ از هیاهوی سالن خانه پدرش روی مبل راحتی لم داده بود یک پایش را روی پای دیگرش انداخته بود و سرش را به پشتی مبل تکیه داده بود حواسش به همه مهمان ها بود اما ظاهرا از دیدرس همه پنهان بود و کسی توجهی به او نداشت جز معدود مهمان هایی که رد می شدند و ......این رمان با پرنیان تهیه گردیده است.دانلودebookmob.tk


با تشکر


نظر یادتون نره!