کتابخانه مجازی موبایل

فایل صوتی مصاحبه با ناهید شمس

ارسال کننده: سید محمد رضا خطیب 

حجم کتاب: 3 MB

مصاحبه ای صوتی با یک نویسنده رمان ... ناهید شمس ... نویسنده رمانهای مولود ؛ عشق و پشمانی ؛ شاید فردایی نباشد ؛ پرچین عشق
دانلودebookmob.tk