کتابخانه مجازی موبایل

تاریخچه کامل شهرستان نی ریز

ارسال کننده: جواد دیده جهان
نویسنده: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نی ریز

حجم کتاب: 349 KB

«نی ریز» شهری باستانی است در شرق استان فارس که از نظر وسعت ششمین شهرستان این استان محسوب می‌شود و نام آن در سنگ نبشته‌های تخت جمشید نیز آمده ‌است.شهرستان نی ریز با قدمتی به درازای تاریخ درشرق استان فارس ،دربین شهرستانهای داراب ،استهبان ، ارسنجان ، بوانات و همچنین استانهای کرمان ، هرمزگان و یزد قرار دارد.نی ریز در زمان هخامنشیان یکی از مراکز مهم سلاح سازی بوده و نام نی ریز از "نیزه ریز" گرفته شده است. این نرم افزار به سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نی ریز توسط بنده ساخته شده است .