کتابخانه مجازی موبایل

دیکشنری فرانسوی به فارسی

ارسال کننده: محمد رسول باوندپور  |

حجم کتاب: 529 KB

دیکشنری لغات فرانسوی به فارسی با حدود شانزده هزار کلمه که به خاطر جاوا بودن روی بسیاری از تلفن های همراه قابل نصب و اجراست و محیط کاری ساده ای دارد .