کتابخانه مجازی موبایل

پادشاهان سلتیک (سه فصل کامل)

ارسال کننده: مجتبی معظمی  


حجم کتاب: 512 KB

آیا می خواهید سرنوشت سنگ های روحانی را بدانید ؟ آیا می خواهید پیروز اصلی را بشناسید ؟ آیا به سرنوشت ژتوریکس علاقه دارید ؟ پس این قسمت رمان را بخوانید . این قسمت هر سه فصل کامل از پادشاهان سلتیک است . این کتاب با کتابچه تهیه شده است .