کتابخانه مجازی موبایل

سیستم عامل های موبایل را بشناسید

ارسال کننده: بهزاد علوی  


حجم کتاب: 484 KB

بررسی عملکرد مهمترین سیستم عاملهای موبایل که با فناوری لمس سازگاری دارند سیستم عاملهای موبایل را بشناسید/ ضعف‌ها و نقاط قوت سیستمهای عامل همراه با عکس .