کتابخانه مجازی موبایل

کتاب لطفاً گوسفند نباشید!

عنوان کتاب : لطفا گوسفند نباشید!

نویسنده :آقای محمود نامنی

کتاب "لطفا گوسفند نباشید" به همراهی 35 نفر از اساتید در گروه فرهنگی انتشارات ثامن تدوین گردیده که 25 نفر از اساتید مذکور در خارج از کشور بسر می‌برند و با استفاده از 20000 منبع علمی که بعد از حروف‌چینی تعداد صفحات آن بالغ بر147 صفحه می شود.


منابع شامل: آخرین سخنرانی های اوشو، آنتونی رابینز، دست‌نوشته‌های اسکاول شین، مزامیر داود، ترانه‌های حضرت سلیمان – اناجیل چهارگانه، قرآن کریم، سخنان معصومین و آخرین پدیده‌های علمی روانشناسی امروز دنیا می باشد.
پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به عنوان یک کتاب درسی بخوانید نه برای سرگرمی و به دوستان خود هدیه کنید.