کتابخانه مجازی موبایل

ابوذر غفاری

ارسال کننده: بهزاد علوی  
نویسنده: علامه جعفری تبریزی

حجم کتاب: 84 KB

کتاب موبایل زندگی نامه حضرت ابوذر غفاری از یاران صدیق و واقعی پیامبر اسلام (ص)که با پرنیان تهیه شده است .