کتابخانه مجازی موبایل

ملودی قلب من

ارسال کننده: محمد رسول باوندپور 
نویسنده: صدیقه احمدی

حجم کتاب: 208 KB

خلاصه رمان :پریچهر دختری مهربان است با چهره ای معمولی که خواهری به نام گلی دارد .او زندگی خودش را وقف خواهران و برادرانش کرده و با این که زندگی مرفه ای دارند او حاضر به استخدام خدمتکار نیست .به دلیل این ... .این کتاب با پرنیان تهیه شده است