کتابخانه مجازی موبایل

اصطلاحات موبایل

ارسال کننده: محسن حق شناس 


حجم کتاب: 447 KB

شاید هر روز بارها در مورد تلفن همراه کلماتی مثل gsm , gprs و gps را بشنوید . اما آیا واقعا معنی این اصطلاحات را می دانید ؟این کتاب به توضیح تعداد زیادی از اصطلاحات تلفن همراه می پردازد و با کتابچه تهیه شده است .