کتابخانه مجازی موبایل

مصاحبه بی پرده تازه با جواد خیابانی

ارسال کننده: بهزاد علوی  
نویسنده: خبر آنلاین

حجم کتاب: 136 KB

یه پاس پشت مدافعان ...خداداد هست و دروازه ... خداداد عزیزی ... توی دروازه ... توی دروازه ... گل ... گل برای ایران .هنوز این صدای دلنشین جواد از ملبورن سال 1376 در یاد ها مانده است اما چرا خیابانی از آن گزارشگر محبوب تبدیل به گزارشگری شد که الان وقتی صدای او از تلویزیون پخش می شود شاید خیلی ها تلویزیون ها را خاموش می کنند .جواد دل پری دارد و گله دارد .او از عالم و آدم گله دارد .گله دارد .بی رو در بایستی هر چه در این مدت برایش اتفاق افتاده را بیان می کند و از رفیق ها و نا رفیق ها می گوید .این کتاب با اف بوک 1تهیه شده است .