کتابخانه مجازی موبایل

قرآن کریم

سلام یه برنامه  خوب


ترجمه فارسی: استاد عبدالمحمد آیتی


همراه با شماره سوره و آیه که با توضیحاتی که قبلا داده ام میتوانید از امکان جستجو در این کتاب با وارد کردن شماره سوره و آیه استفاده کنید.


( کتاب قرآن بصورت عربی هم برای دانلود گذاشته شده که بعلت عدم پشتیبانی این نرم افزار از اعراب گذاری متاسفانه فاقد اعراب میباشد.)دانلود قرآن کریم ترجمه فارسی


دانلود قرآن کریم عربی