کتابخانه مجازی موبایل

خیال یک نگاه

ارسال کننده: محمدی


حجم کتاب: 304 KB

خانه در سکوت فرو رفته بود. اسمان چادر سیاه اش را به سرکشیده بود و درخشندگی مرواریدها روی آن چشم آدمی را به تماشا وا می داشت. با نگاه کردن به اسمان و دقیق شدن به آن در شب به تیرگی و مغموم بودن ان می شد پی برد. در سکوت به اسمان نگاه می کرد،چه شب هایی که در نظرش این اسمان به جای رنگ سیاهی و تیرگی برای او رنگ روشنی و ارامش داشت......این رمان با پرنیان ساخته شده استدانلود


با تشکر از شما نظر یادتون نره!